Ekstrakontingent NAF

Beslutningen om ekstrakontingent fra godkjente spesialister i Norsk anestesiologisk forening, begrunnes med at foreningen har fått redusert sitt inntektsgrunnlag etter at Legeforeningen la om kontingentberegningsmodellen.

Foreningen fremholder viktigheten av medlemsskap i internasjonale forbund, spesielt SSAI, som også innebærer distribusjon av fagtidsskriftet Acta Anaesthesiologica Scandinavica til samtlige medlemmer

 

Videre arrangeres foreningens årlige høstmøte, og det er høy aktivitet i styret og underutvalgene. Foreningen står også for produksjon og distribusjon av medlemsbladet NAForum som ansees som viktig.

Etter en samlet vurdering har styret valgt å anbefale ekstrakontingent i 2013 på 250 kroner fra hver godkjente spesialist, for å opprettholde aktivitet og tilknytninger på dagens nivå. Dette ble tilsluttet av Årsmøtet.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder