Prehospital nødkirurgi/thorakotomi

Møte arrangeres 3. November 2016
nakos

Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin arrangerer fagmøte om prehospital nødkirurgi/thorakotomi den 03.11.16.
Invitasjon finnes vedlagt.
Fagmøtet vil være av interesse for alt personell med ansvar og oppgaver innen prehospital akuttmedisin og traumatologi.
Med hilsen
Jan Erik Nilsen
Daglig leder/overlege
Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS)

 

invitasjon_fagmote_nodkirurgi_031116

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder