Forskningsstipend 2017

Instituttet Til Fremme Av Anestesiologisk Forskning utlyser ett til to forskningsstipender på totalt kr. 30.000,-.

Søk innen 1. September!

Instituttet har som formål å gi støtte til forskning i det medisinske fagfeltet anestesi. Dette kan for eksempel være i form av stipend til reiser til nasjonale og internasjonale kongresser, til utstyr som er nødvendig for å gjennomføre forskningen, og ellers til forskningsprosjekter som stiftelsens styre finner formålstjenlig. Utfylt søknadsskjema, samt fullstendig prosjektbeskrivelse må være forskningsutvalget i hende innen 1. september 2017. Søknadskjema kan lastes ned her.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder