Fortsatt ”Advanced Pediatric Life Support” (APLS) i Norge

Siden starten av APLS-kursene i Norge i 2002 har interessen blant barneleger og anestesileger for å få plass på kusene vært svært stor. Alle kursene har vært overtegnet.

Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA) har meddelt Norsk Resuscitasjonsråd (NRR,) som har de norske rettighetene til APLS, at de ikke lengre vil påta seg ansvaret for den praktiske driften av APLS-kurset. Dette har ført til rykter om at APLS i Norge skal avvikles. Fordi Resuscitasjonsrådet og nye samarbeidspartnere mener at APLS er av stor verdi for det norske akuttmiljøet, har vi sammen med Nasjonalt Kompetansesenter for Prehospital Akuttmedisin (NAKOS), Norsk Barnelegeforening og Norsk anestesiologisk forening (NAF) startet arbeidet for at for at APLS skal tilbys i Norge også etter at SNLA trekker seg som praktisk kursarrangør.

Etter høstens APLS-kurs (går som planlagt i Oslo 19-21.oktober) tar vi sikte på fortsatt minst to årlige APLS-kurs i 2011 og videre framover. Følg med på hjemmesidene til Resuscitasjonsrådet (www.nrr.org) eller på www.apls.no for videre informasjon, annonsering og påmelding til vårens kurs.

Kristian Lexow, overlege. Leder, Norsk Resuscitasjonsråd – kristian.lexow@lyse.net
Thomas Rajka, fagansvarlig for APLS i Norge

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder