Spesialitet i akutt- og mottaksmedisin: høringssvar fra Naf

Her kan du lese svaret på høringen.envelope5Høringssvar fra Naf 260516 om ny spesialitet i mottak

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder