Høstmøtet 2007

Informasjon om høstmøtet 2007

Høstmøtet 2007 arrangeres i Bergen, og det er Haukeland Universitetssjukehus som er lokal arrangør.

Høstmøtet går som vanlig i uke 43, n沭ere bestemt 24.-26. oktober 2007. Lokal arrangementskomite ledes av Eirik S?and. Informasjon om programmet finner du her p

Program

[Last ned programmet – pdf-format] – Oppdatert 1. oktober 2007

ONSDAG 24. OKTOBER 2007

0830- Registrering

KONGESAL I-III? 

10.00-10.25 Űning.

10.30-11.15 Luftveishåndtering hos barn.
Rolf Holm Knudsen, overlege, Rikshospitalet, K?avn

11.15-12.00 Langvarig opioidbehandling ved kroniske smerter.
Torstein Gordh, professor, Department of Surgical Sciences, Anesthesiology and Intensive Care Medicine,
Uppsala University Hospital,?Sweden

12.00-13.15 Lunsj

13.15-14.45 PARALLELLE SESJONER

KONGESAL I-III

A. Kan anestesikatastrofer unngåd
Møteleder: Gro سtgaard,
seksjonsoverlege dr.med., KSK, HUS

KONGESAL IV

B. Smerter
Møteleder: Rae Bell,
seksjonsoverlege dr.med., KSK, HUS

BRYGGEN MUSEUM

C. Registry of Intensive Care
Møteleder: Jon Henrik Laake,
overlege dr.med., Anestesiavdeling,
Rikshospitalet

1. Alvorlige hendelser fra anestesi
Foredragsholder fra Norsk Pasientskadeerstatning (TBA)
1. Perioperativ bruk av ketamin.
Rae Bell, seksjonsoverlege dr.med.,
KSK, HUS
1. The value of a national registry of intensive care.
Kathie Rowan, ICNRAC
2. Decision making under stress.
Professor Rhona Flin,
Industrial Psychology Research Centre,
University of Aberdeen, Scotland.
2. Kronisk smerte: aksept og “committment”
Heidi Trydal, psykolog,
Smerteklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim
2. What do we want from the Norwegian Registry of Intensive Care?
Hans Flaatten, seksjonsoverlege,
prof. dr.med., KSK, HUS
3. Pasienthistoriene, kan vi l沥 av dem?
ةvind Thomassen, ass.lege, KSK,
HUS, mfl .
3. Postoperativ smertebehandling til rusmiddelmisbrukere
Lars J? Rygh, ass.lege dr.med,
Tone H?, overlege, KSK, HUS
3. Trends and results from NIR 2000-2006.
Reidar Kv嬥, overlege dr.med., KSK,
HUS

14.45-15.15 Kaffepause

15.15-16.30 PARALLELLE SESJONER FRIE FOREDRAG

KONGESAL I-III

ANESTESI

Møteledere: Anne Berit Guttormsen og Elin Bj?tad

Abstrakt 1-8

BRYGGEN MUSEUM

INTENSIV, del I

Møteledere: Petter Aadahl og Marit Farstad

Abstrakt 9-16

16.30-17.00 Kaffe

KONGESAL I-III? 

17.00-18.00 Acta-forelesning: Controlling metabolism while enhancing recovery after surgery.
Olle Ljungqvist, Professor, Institutionen for Klinisk vetenskap, intervention och teknik,
Karolinska Institutet, Stockholm

TORSDAG 25 OKTOBER 2007

KONGESAL I-III? 

08.30-09.30 Otto Mollestads minneforelesning
Professor Lars Bjertnæs. Introduksjon ved Forskningsutvalget

09.30-10.00 Kaffepause

10.00-11.30 PARALLELLE SESJONER

KONGESAL I-III

A. Obstetrisk anestesi
Møteleder: Elin Bjørnestad,
seksjonsoverlege KSK, HUS

KONGESAL IV

B. Koagulasjon, De aller eldste pasientene
Møteleder: Egil Steien,
seksjonsoverlege KSK, HUS

BRYGGEN MUSEUM

C. Akutt nyresvikt, den nye “intensivepidemien”
Møteleder: Hans Flaatten,
seksjonsoverlege dr med, prof. HUS

1. Invasiv monitorering i obstetrikken: Hos friske gravide, hos gravide med pre-eklampsi og hos gravide med hjertesykdom.
Eldrid Langes津r, overlege,
Anestesiavdeling, Rikshospitalet.
Del 1. Klinisk monitorering av koagulasjon (45 min)
1. Trombelastografi
Rolf St?n, ass.lege, Blodbanken, HUS
1. Ųsaker og patofysiologi
Jan F. Bugge, overlege,
Anestesiavdeling, Rikshospitalet
2. Er spinalanestesi en trygg metode ved sectio hos høyiko hjertesyke gravide?
Leiv Arne Rosseland, overlege,
Anestesiavdeling, Rikshospitalet.
2. Trombelastografi – nyttig i klinikken?
Egil Steien, seksjonsoverlege, KSK, HUS
2. Epidemiologi i endring
Hans Flaatten, seksjonsoverlege, HUS
3. Anestesi ved sectio hos gravid kvinne med Marfan syndrom, en kasuistikk.
Leonie Schwarz, overlege, KSK, HUS
Del 2. Anestesi og kirurgi til de aller eldste
3. Hvordan bedøve “Syvende far i huset”
Bjarte Askeland, seksjonsoverlege, KSK, HUS
3. Kan vi forebygge?
Einar Svarstad, overlege, Medisinsk avdeling, HUS
4. Smertelindring etter sectio i Norge.
Siv Hestenes, ass.lege,
Anestesiavdeling, Rikshospitalet
4. Etiske og medisinske dilemmaer knyttet til kirurgisk behandling av gamle
Sigrun Solberg, overlege, Ortopedisk Klinikk, HUS
4. Kontinuerlig eller intermitterende nyreerstatning?
Stig Gjerde, seksjonsoverlege, KSK, HUS

11.30-12.45 Lunsj

Resuscitering av nyfødte – kurs for ass.leger

Kursledere: Elin Bjørnestad, Anne L?g og Heidi Bergsv姬 KSK, HUS

Tid: Torsdag 25.oktober 2007 kl.12.15-14.45

Sted: Haukeland Universitetssykehus (HUS)

Transport: Buss eller maxitaxi fra Radisson SAS Royal til HUS.

Lunsjpakke serveres underveis

Max antall deltakere: 24 stk.

Påmelding: Første og andre dag høstmøtet

12.45-13.45 PARALLELLE SESJONER FRIE FOREDRAG

KONGESAL I-III

BASAL/DIVERSE

Møteledere: Lars Marius Ytrebø, Anne Berit Guttormsen

Abstrakt 17-22?

BRYGGEN MUSEUM

INTENSIV, del II

M?dere: Elin Helset og Henning Onarheim

Abstrakt 23-28

13.45-14.15 Kaffepause

KONGESAL I-III 

14.15-15.15 Klinikk og forskning: Ja takk begge deler! Hvordan organisere klinikken slik at forskning blir mulig?
Ved Forskningsutvalget NAF

M?dere: Sven Erik Gisvold, prof.dr.med, St Olavs Hospital og Lars MArius Ytreb?s.lege, dr.med, Universitetssykehuset i Nord-Norge

15.15-16.15 Ny kurspakke i Spesialistutdanningen.
Ved Spesialitetskomiteen

BRYGGEN MUSEUM 

16.30-18.30 Generalforsamling NAF (Auditoriet, Bryggen museum)

19.30- Festmiddag, SAS Radisson Hotell. KONGESAL I-III (IV)

FREDAG 26. OKTOBER 2007

08.30-09.30 The pregnant woman with cardiac disease
Steve Yentis, Consultant Anaesthesiologist, Chelsea & Westminster Hospital, London

09.30-10.00 Kaffepause, utsjekking

10.00-11.00 PARALLELLE SESJONER FRIE FOREDRAG

KONGESAL I-III

SMERTE/ANESTESI

Møteledere: Petter Aadahl og Bjarte Askeland

Abstrakt 29-35?

BRYGGEN MUSEUM

PREHOSPITAL/AKUTTMEDISIN

Møteledere: Hans Morten Lossius og Eirik S?and

Abstrakt 36-42

11.00-11.30 Kaffepause

KONGESAL I-III 

11.30-12.45 “Akuttmedisinske n?”, interaktiv sesjon?
Interaktiv sesjon der deltakerne velger behandlingstiltak
Seksjonsoverlege Guttorm Brattebø, KSK, HUS

12.45-14.00 Lunsj

14.00-15.30 Etikk i kj?net av Kristinasaken, interaktiv sesjon
Møteleder: Hans Flaatten, seksjonsoverlege, prof. dr.med.
Panel og interaktiv sesjon

Panel: Olav Hevr?linikkleder, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Troms?;br> Reidun F? professor, Senter for medisinsk etikk, UiO
Lars Arve R?nd, f?amanuensis, Inst for Informasjons- og medievitenskap, UiB
Halvdan Mellbye, advokat, partner DLA Piper Norway DA, Bergen

15.30 Avslutning. Utdeling abstraktpriser.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder