Høstmøtet 2013

Høstmøtet 2013 arrangeres som vanlig i uke 43 2013. Lokal arrangementskomite er fra Akershus Universitetssykehus HF og ledes av Signe Søvik.
Høstmøtet 2013 er godkjent som valgfritt kurs i leger i spesialiserings videreutdanning. Kurset gir 18 tellende timer.

Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm
Tid: 23. – 25. oktober 2013

PÅMELDING til høstmøtet finner du her!

FIRMAER som ønsker å ha utstilling kan ta kontakt med Kongress & Kultur.

Sett av datoene, meld deg på, så treffes vi på høstmøtet!

NB! Informasjon om skriving og innlevering av abstrakt finner du her!

Program:

Onsdag 23.10
Fra Til Sal: Syd-Norge Sal: Nord-Norge Sal: Oslo
08:30 10:00 Registrering
Kaffe & kanelboller
Utstillinger
   
10:00 10:30 Offisiell åpning med NAF-leder og lokal arrangementskomité
Kulturinnslag
   
10:30 11:30 Steve Yentis:
Scientific misconduct
   
11:30 12:00 Kaffe & Utstillinger
12:00 13:00 Richard Griffiths:
Is fast track orthopaedic surgery applicable to those over 80 years of age?
   
13:00 14:00 Lunsj & Utstillinger
14:00 15:00

Parallellsesjon: Intensivmedisin

Edgards Grind, Sykehuset i Lund:
Nye behandlingsalternativ ved akutt lungesvikt

Terje Strand:
Transport av pasienter på lungestøttende behandling

Parallellsesjon: Akuttmedisin

Marius Rehn:
To-nivå traumeteam

Jostein Hagemo:
Traumatisk koagulopati

LIS-hjørnet

Radiolog Heidi Eggesbø:
Rtg. thorax for dummies

Adam Essack:
UL-støttet plexusblokade

Nic Barlow:
Gasslover for dummies

Hver stasjon tar 30 min, dvs. mulighet for å få med seg to,

15:00 15:30 Kaffe & utstillinger
15:30 16:45 Parallellsesjon: Frie foredrag – Intensivmedisin Parallellsesjon: Frie foredrag – Anestesi & akuttmedisin

LIS-hjørnet

Radiolog Heidi Eggesbø:
Rtg. thorax for dummies

Adam Essack:
UL-støttet plexusblokade

Nic Barlow:
Gasslover for dummies

Hver stasjon tar 30 min, dvs. mulighet for å få med seg to,

16:45 17:15 Kaffe & Utstillinger
17:15 18:00 Acta-forelesning med prisutdeling    
 
19:00   Eventuelt kveldsmøte med industrien  

Satellittmøte IPAI – Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin
Kort kveldsmøte med etterfølgende felles middag

 

Torsdag 24.10
Fra Til Sal: Syd-Norge Sal: Nord-Norge Sal: Oslo
08:30 08:50 Research feasbility in Anaesthesia
Marius Rehn:
From quality improvement work to research and publications
   
08:50 09:10

Signe Søvik:
Parental consent or parental permission? Research in children

   
09:10 09:40 Richard Griffiths:
Consent to research in he very old
   
09:40 10:15

Kaffe & utstillinger

   
10:15 11:00

Parallellsesjon:
Obstetrisk anestesi

Steve Yentis:
Misconnections and wrong injections – catastrophies in obstetrics

Parallellsesjon:
Smerte og palliasjon

Kjell Torp-Joakimsen:
Blokader hos smertepasienter

Arve Nordbø:
Palliativ neuraxial analgesi – spesialbehandlinger

LIS-hjørnet

Hans Jakob Mikaelsen:
Innleggelse og bruk av PA-kateter – for dummies

Signe Søvik:
Statistikk for nybegynnere

2 x 35 min, mulighet for rotasjon

11:00 11:30

Vegard Dahl:
Nevrologiske komplikassjoner etter fødsel med neuraxial blokade

Anke Willke:
Akutt stråleterapi – husk muligheten
 
11:30 12:30 Lunsj og utstillinger    
12:30 14:00

Parallellsesjon:
Frie foredrag – Anestesi

Parallellsesjon:
Frie foredrag – Smerte, intensivmedisin
LIS-hjørnet

Hans Jakob Mikaelsen:
Innleggelse og bruk av PA-kateter – for dummies

Signe Søvik:
Statistikk for nybegynnere

2 x 35 min, mulighet for rotasjon

14:00 14:45 Kaffe og utstillinger    
14:45 15:30

Margrete von Tangen og Bjørn Erik Thon:
Blogging under pågående nyfødtresuscitering? Et endret arbeidsliv

   
15:30 15:50 Spesialitetskomiteen i anestesiologi informerer    
16:00 17:00 Årsmøte NAF    
19:00   Festmiddag    

 

Fredag 25.10
Fra Til Sal: Syd-Norge Sal: Nord-Norge Sal: Oslo
08:30 09:00 Erik Solligård:
Helsetilsynets utrykningsgruppe – hva er lærdommen om pasientsikkerhet i anestesiologi
Guttorm Brattebø m.fl:
Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget presenterer sitt arbeid
   
09:00 09:45 Otto Mollestads minneforelesning
Utdeling av minnepris
   
09:45 10:30 Kaffe og utstillinger    
10:30 12:00

Etikk og prioritering: Anestesilege i portvaktfunksjon: Er det alltid vi som må si nei?
Møteleder: Martin Flückiger

Innleder 1: Behandlende organspesialist Christian Gartmann, lungelege Ahus
Innleder 2: LiS i vakt Anja Sandemose, anestesilege Ahus
Innleder 3: Intensivistens perspektiv Torleiv Lorentsen, anestesilege OUS
Innleder 4: Hvorfor er åpen prioriterinsdebatt viktig? Cecilie Daae, divisjonsdirektør spesialisthelsetjenesten, Helsedirektoratet
Innleder 5: Etisk vurdering Per Nortvedt, leder Senter for medisinsk etikk
Innleder 5: Legeforeningens holdning Hege Gjessing, anestesilege og president

Åpen diskusjon (30 min)

   
12:00 12:15

Avslutning ved Høstmøtekomiteen og NAF-leder

   

Ta-med-mat i stedet for formell lunsj på fredag.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder