Høstmøtet 2015

Høstmøtet 2015 arrangeres som vanlig i uke 43 2015. Lokal arrangementskomite er fra Oslo Universitetssykehus, ledet av Torsten Eken.

Tid: 21.10.2015 – 23.10.2015

Sted: Ullevål Business Class (UBC)

Høstmøtet er i år godkjent med 18 timer for spesialiteten anestesiologi (dvs man kan søke Fond III om støtte).

Se også Program for IPAI kveldsmøte og Program for thorax anestesi kveldsmøte nederst på siden.

Slik ser programmet for høstmøtet ut:

Akutt kritisk syke pasienter – Hvordan skal vi behandle dem?

Onsdag 21.10.
08:30 – 10:00 Registrering
10:00 – 10:30 Åpning Høstmøtet 2015
10:30 – 12:00 Kritiske blødningerMøteleder: Torsten Eken

Critical bleeding – the anesthesiologist’s role.
Richard P Dutton

Gamle og nye antikoagulantia – Hva gjør vi?
Nils Oddvar Skaga

12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 IntensivmedisinMøteleder: Trine Gundem

Venøs tromboembolisme hos intensivpasienter.
Sigrid Beitland

Nye internasjonale retningslinjer om hjertestans
Theresa M Olasveengen

Terapeutisk hypotermi
Kjetil Sunde og Hans Friberg

SmerteMøteleder: Audun Stubhaug

Analgesi og fast-track kirurgi – hvor står vi?
Henrik Kehlet

Remifentanil-indusert hyperalgesi
Marlin Comelon

Perioperativ pre-gabalin: Effekt på smerte, respirasjon og kognitiv funksjon
Marianne Myhre

14:30 – 15:00 Kaffepause
15:00 – 16:30 Frie foredrag A Frie foredrag B
16:30 – 17:00 Kaffepause
17:00 – 18:00 Acta-forelesningMøteleder: Johan Ræder

Time for re-evaluation of some everyday anaesthetic practices?
Hans-Joachim Priebe

18:30 – Kveldssesjoner arrangert av interessegruppene
Torsdag 22.10.
08:30 – 10:00 Anestesi: Hva driver vi med, og hvordan blir vi bedre?Møteleder: Torsten Eken

The Anesthesia Quality Institute and The National Anesthesia Clinical Outcomes Registry – insights and experiences from the first six years
Richard P Dutton

Bruk av egne DIPS-data
Erik Waage Nielsen

Elektronisk kurve og journal – veien til fremtiden
Torsten Eken

10:00 – 10:30 Kaffepause
10:30 – 12:00 AnestesiMøteleder: Kristin Sem Thagaard

Generell anestesi til ASA IV hjertepasienten
Lars Øivind Høiseth

Peri-operative beta-blocker therapy: Where do we stand in 2015?
Hans-Joachim Priebe

Anestesimedikamenter og farmakologi hos den utblødde pasienten
Johan Ræder

AkuttmedisinMøteleder: Per Bredmose

Tradisjonelle skademekaniske kriteriers tid er slutt!
Oddvar Uleberg

Fremtiden er her – ECPR: Fra LUCAS til ECMO
Per Bredmose

Leger prehospitalt – Formel for nyttevirkning
Joakim Linde

12:00 – 13:00 Lunsj
13:00 – 14:30 Frie foredrag C Frie foredrag D LIS-hjørnetMøteleder: Christian Buskop

Sakte eller rask kvelning. Respirasjonssvikt – Kasuistikk, babc, dd og behandling

Kollaps av viktige organer. Sirkulasjonssvikt (sjokk-pasienten) – Kasuistikk, cabc, dd og behandling

Akutt barn

ABCDE med anestesilegens øyne

14:30 – 15:00 Kaffepause
15:00 – 16:30 Inflammasjon og infeksjon på Intensiv – tilnærming og behandlingMøteleder: Søren Pischke

Individualisert behandling med antiinfektiva for intensivpasienten
Elin Helset

Hyperinflammasjon og immunologisk respons hos kritisk syke – er vi kun tilskuere?
Andreas Barratt-Due

LIS-hjørnetMøteleder: Christian Buskop

Intox for anestesilegen

Akutte elektrolytter; Nyresvikt, oppkast, diare, vannforgiftning, annen forgiftning

Hjertestans er mer enn 30:2. Anestesilegen på vakt, teamarbeidets utfordringer

Når tid er viktig: Avrapportering av pasienten, Mist/annet, Hva er viktig vs. Hva er uviktig

16:30 – 17:00 Kaffepause
17:00 – 18:30 NAF årsmøte
19:30 – Festmiddag
Fredag 23.10.
08:30 – 09:00 Spesialitetskomiteen, kvalitetsutvalg, andre utvalg fra NAF
09:00 – 10:00 Otto Mollestads minneforelesning
10:00 – 10:30 Kaffepause
10:30 – 12:15 Anestesilegenes rolle – Prioritering, samarbeid, ansvarMøteleder: Johan Ræder

Nytte vs. risiko ved ortopedisk kirurgi – Store regionale forskjeller
Lars Engebretsen

Oppgaver og arbeidsfordeling ved akutt, livstruende traume i mottak
Christine Gaarder

Hvilke pasienter skal vurderes for organdonasjon?
Anne Bøen

Organdonasjon redder liv! Motivasjon til ekstra innsats
Stein Tyrdal

12:15 – 12:30 AvslutningNAF v/leder

 

Program for IPAI kveldsmøte 2015 kl 1830
Foredrag a ca 20 min

Respiratorbehandling av barn, Gunnnar Bentsen / Guro Grindheim, OUS Rikshospitalet

Traumer hos barn, Inger Marie Drage, OUS Ullevål

Barneanestesi i lokale strøk, -hvem skal vi bedøve, hvem skal vi sende?  Ole Fredrik Lund  Sykehuset Østfold HF Fredrikstad

Modifisert RSI til barn? Ulf Mostad / John-Petter Liberg, St. Olavs Hospital

Enkel servering

Program for thorax anestesi kveldsmøte onsdag 21 oktober 2015

1.      Guri Greiff, St Olav. Blødning etter hjertekirurgi – hva har gener med dette å gjøre?

2.      TBA –  Vi kan – men skal vi? Hvilket beslutningsgrunnlag skal vi ha for ECMO og annen ressurskrevende behandling?

3.      TBA – TAVI – sett fra anestesi – så enkelt som mulig?

4.      TBA – klassisk dilemma – gass eller TIVA – betyr det virkelig noe i praksis?

5.      kasuistikker  å lære av.

6.      Årsmøte – preliminær agenda
a.      Omgjøring av NTAF til interessegruppe?
b.      Økonomi
c.      Samarbeid over landegrense
d.     Organisering
e.      Eventuelt

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder