Høstmøtet i Tromsø

Påmeldingen til høstmøtet er nå åpnet!

Velkommen til Tromsø!

Årets høstmøte arrangeres på Rica ishavshotell i byen som historisk ble betegnet som ”Porten mot ishavet”. Den dag i dag har Tromsø fremdeles en posisjon som ishavsby, men i økende grad basert på forskningsaktiviteten knyttet til livet i arktiske strøk gjennom institusjoner som Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Polaria, og Universitetet i Tromsø.

Universitetssykehuset i Nord Norge (UNN) er lokal arrangør og årets Høstmøte er tematisk inspirert av prosjekter som har satt fokus på pasientforløp og pasientsikkerhet i vårt sykehus. Årets Høstmøte vil hovedsakelig bestå av fellessesjoner som vi håper vil ha interesse for alle anestesileger, uavhengig av posisjon i pasientforløpet.

Videre vil vi oppfordrer alle kolleger om å sende inn abstrakt til de orale presentasjonene som arrangeres onsdag og torsdag. Disse bidragene er viktig for utvikling av faget vårt og vi ønsker spesielt yngre kolleger velkommen til å presentere sin forskning for oss.

Vil ellers benytte anledningen til å reklamere for symposiet som arrangeres i forkant av årets Høstmøte, ”3rd International Symposium on Accidental Hypothermia”. Faglig sterkt program som anbefales på det varmeste.

Vi ser frem til å se deg i Tromsø i uke 43!

 

På vegne av lokal arrangementskomité

Lars Marius Ytrebø
Avdelingsoverlege/professor
UNN HF

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder