Høstmøtet og Fond III

Styret har mottatt flere henvendelser fra deltakere på høstmøtet i år som har fått sin søknad om støtte fra Legeforeningens Fond III i retur.

Dette skyldes at NAF i år har fulgt årsmøtevedtaket fra 2008 om at man ønsket deltakelse av Legemiddelindustri (LMI) på høstmøtet på bekostning av godkjenning som kurs. Dette utelukket derfor at høstmøtet ble søkt godkjent, og dermed bortfaller støtte fra Fond III – både for LiS og spesialister.

Det vises i den forbindelse til Legeforeningens retningslinjer:

http://legeforeningen.no/Utdanning/Om-kursutdanning/retningslinjer-for-vurdering-av-kurs-i-relasjon-til-legers-videre-og-etterutdanning/

http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Fond-og-legater/Fond/Utdanningsfond/utdanningsfond-iii/retningslinjer-utdanningsfond-iii/

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder