Innmelding i NAF

Du kan enkelt melde deg inn i din ønskede fagmedisinske forening, og for anestesileger vil det si NAF. Spesialister i anestesiologi blir automatisk innmeldt i NAF som fagmedisinsk forening dersom man ikke ønsker noe annet. Leger i spesialisering må selv sende beskjed om hvilken fagmedisinsk forening de vil tilhøre.

Da sender du en e-post til register@legeforeningen.no og sørger for at du får med navn, stilling, arbeidssted, adresse, telefon og e-post. Ta gjerne med ditt medlemsnummer i Legeforeningen for å lette arbeidet.

Velkommen som medlem!

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder