IPAI Høstmøtet 2013

Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin – IPAI, høstmøtet NAF 2013

 

Kjære alle LIS og overleger med interesse for og som jobber med barn! På heltid og deltid, innen anestesi og intensivmedisin, i sykehus, privat og prehospitalt, i det ganske land.

Vi minner om kveldsmøtet 23. oktober kl 18:30, nærmere bestemt onsdag kveld i Høstmøteuka. Vi inviterer til diskusjon og korte faglige innlegg både fra OUS, Haukeland og St.Olavs Hospital. Tema blir blant annet væskebehandling, brannskader, og intensivbehandling av barn, med Gunnar Bentsen, Torleiv Haugen og Anne Berit Guttormsen.

Ønsket er å få et felles møtepunkt for kolleger med interesse og ansvar for anestesi og intensivbehandling av barn. En møteplass for både faglig diskusjon, hyggelig samvær, og der vi danner et bedre nettverk. Hva ønsker vi oss, hvordan kan vi tenke oss et IPAI som vi har nytte av fremover?

Tapas serveres fra kl 19:30.

VEL MØTT!

Med hilsen

Wenche Bakken Børke
OUS, Rikshospitalet

 

Signe Søvik
Leder Høstmøtekomiteen Ahus 2013

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder