Kurs i respiratorbehandling

En orientering om kurs i Respiratorbehandling.

Kurset er et såkalt blended learning kurs. Det betyr at vi bruker så vel nettbasert, tekstbok basert og “face-to face” undervisning. Deltagerne vil få tilsendt et kurshefte: Beyond Basic: Mechanical Ventlilation, som forventes at kursdeltagerne har satt seg inn I før kursstart. Videre vil deltagerne få tilgang på en nettside for å se på digitale forelesninger på egen hand (ikke dekket under selve kurset), samt besvare noen oppgaver relater til ulike respiratortema. Det er også en “pre-course” MCQ test som skal besvares før kursstart.

Av disse grunner MÅ vi ha klart hvem som vil delta senest 15 september, dette er derfor deadline for påmelding til respiratorkurset.

Preliminært program for ”face-to face” kursdelen følger vedlagt. Kurset er på engelsk.

Velkommen!

Hans Flaatten

Kursansvarlig.

 

Preliminary programme:

Beyond Basic: Mechanical Ventilation

Bergen Oct 2014: 20-21

 

 

 

Monday 20

Duration

Topic

Resposible

08.00-12.00

4 hours

Instructor course (separate program)

G Joynt/P Gruber/H Flaatten

12.00 – 13.00

60

Lunch

 

 

Main course

13-13.30

30

Registration

 

13.30 – 13.45

15

About the course & BASIC

G. Joynt/H.Flaatten

13.45 – 14.15

30

The basics of MV: review

TBA

14.15 – 15.15

30

Adaptive Support ventilation

TBA

15.15 -15.45

30

Break/Coffee

 

15.45 -16.30

45

Skill station 1: Case discussions

4 parallel groups

 

Tuesday 21

     

08.00 – 08.30

30

Respiratory monitoring

TBA

08.30 – 9.15

45

Weaning

TBA

9.15 – 9.30

15

Break/Coffee

 

9.30 – 10.00

30

Troubleshooting

TBA

10.00 – 10.30

30

Obstructive Airway Disease

TBA

10.30 -11.15

45

Skillstation 2: Waveforms

Rotation: 4 stations

11.15 -12.00

45

Lunch

 

12.00 – 12.45

45

Skillstation 3: Weaning

Rotation: 4 stations

12.45 – 13.30

45

Skillstation 4: Astma

Rotation: 4 stations

13.30 – 13.45

15

Break/Coffee

 

13.45 – 14.30

45

Skillstation 5: ARDS

Rotation: 4 stations

14.45 – 15.45

60

MCQ test

 

Skill stations Tuesday: The participants are divided in 4 groups with rotation between the stations.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder