Lærdals Fond for Akuttmedisin

Finansiell støtte til forskning innen akuttmedisin

Lærdals Fond for Akuttmedisin ble opprettet i 1980 for å støtte praktisk forskning, studier, undervisning, publisering og annet arbeid med tilknytning til akuttmedisin.

I løpet av de 27 første virksomhetsår har Fondet støttet mer enn 1500 ulike prosjekter.

Vi gjør oppmerksom på at Fondet har økte bevilgningsrammer for 2008, og nå også utlyser Bjørn Linds Forskingsstipend og Peter Safar Forskningsstipend.

For 2008 er bevilgningsrammen rundt kr 20 millioner.

Fullstendig informasjon og søknadsskjema finnes på fondets webside:

www.laerdalfoundation.org

SØKNADSFRISTER: 1. APRIL OG 1. OKTOBER 2008

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder