Lederseminar før høstmøtet – Program

Program for lederseminar tirsdag 22. oktober

10.00 – 10.15 Åpning
NAF-styret

10.15 – 11.30 Hva forventer vi av gruppe 2-LiS og nyutdannete spesialister?
Stig-Arild Stenersen, avdelingsoverlege Nordlandssykehuset Bodø; Kristoffer Stensrud, ass. seksjonsleder Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet

11.30 – 12.00 Pause

12.00 – 13.00 Mellomledd eller leder? et annet stress enn faglige utfordringer byr på.
Sigurd Fasting, avd.sjef St. Olavs Hospital; Lars Erik Kjekshus, ass. prof., Institutt for helse og samfunn UiO

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 15.10 Videreutdanning, CME, resertifisering av spesialister? Hva er planen videre?
Nina Evjen, utd.sjef Legeforeningen; Irene Sørås, prosjektleder Avd sykehustjenester Helsedirektoratet

15.10 – 15.30 Pause

15.30 – 16.00 SSAI: nytt program perioperativ management og ledelse
Sven Erik Gisvold, St. Olavs Hospital

16.00 – 16.15 EBA, ESA, WFSA: betydning for norsk anestesiologi.
Jannicke Mellin-Olsen, Vestre Viken HF, Bærum

16.15 – 16.45 Standard for Intensivmedisin – orientering om oppdatering
Eldar Søreide, SUS

16.45 – 17.15 Pause

17.15 – 17.45 NAF-styret informerer, veien fremover for lederseminar
NAF-styret

19.00 Middag på hotellet inklusive i deltakeravgift

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder