Manglende sak til årsmøtet

I sakslisten til årsmøtet for Norsk anestesiologisk forening, publisert i NAForum, mangler det en sak.

Saken omhandler utkast til nye retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge. Den siste versjonen av retningslinjene er nå publisert her på NAFWeb:

LAST NED SISTE VERSJON

Saken tas opp som diskusjonssak på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Årsmøtet stiller seg bak utkast til “Retningslinjer for intensivvirksomhet i Norge” og ber om at styret viderefører arbeidet med dette i forhold til andre interessenter og organer.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder