Meld deg inn i NAF!

Dette er en melding til leger i spesialisering i anestesiologi.
Meld deg inn i NAF og få NAForum og Acta Anaesthesiologica Scandinavica (AAS) uten ekstra kostnad. Alle spesialister er medlemmer i NAF i kraft av sitt medlemsskap i Legeforeningen. Hvis du er spesialist i anestesiologi og medlem i Legeforeningen får du automatisk NAForum og AAS – kontakt oss hvis så ikke er tilfelle.

Hvordan melder du deg inn (kun for leger i spesialisering)?

Gå til venstremargen under NAVIGASJON – trykk på innmelding i NAF – fyll ut og send.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder