NAForum på haustmøtet

uten-navn
Ikkje ekstra NAForum til haustmøtet!

Til alle NAf-medlemmer!
De vil få tilsendt NAForum 3/16 i posten i god tid før haustmøtet. Anne Berit Guttormsen minnar der i sin redaktørkommentar om at alle som skal på Haustmøtet, bør ta med seg sitt eksemplar av NAForum.
Vi kjem ikkje til å trykkje opp ein bunke ekstra NAForum til dette haustmøtet, då desse ekstraeksemplara stort sett er blitt kasta. Vi sparar dermed papir, arbeid og noko pengar.
På Haustmøtet vil eit opptrykt program bli utdelt. For dei som ikkje har teke med seg NAForum, er alternativet å lese det ein treng på NAFweb, der NAForum også blir lagt ut før haustmøtet.
 Program kan lastas ned her for web  og her for utskrift
Reidar Kvåle
Leiar
Norsk anestesiologisk forening

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder