NAFs ærespris 2013

Bilde: Hans Flaatten

NAFs ærespris 2013 ble tildelt professor dr med Hans Flaatten, og selve utdelingen foregikk under festmiddagen i etterkant av årsmøtet.

Prismottakeren befant seg i Hong Kong da prisen ble utdelt, men kunne motta prisen via Skype under middagen.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder