Nytt æresmedlem i NAF

I forbindelse med festmiddagen på høstmøtet 2013 ble professor dr med Petter Andreas Steen utnevnt til æresmedlem i NAF.

Bildet av dr Steen er fra UiO sine hjemmesider, og der kan du også lese mer om ham!

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder