Prehospitale naudprosedyrar

Her kan du lese styret sitt oppsummeringsnotat om denne saka, vedlagd tilrådingsbrev, høyringsbrev og høyringssvar.gbheliNaf Prehospitale kirurgiske naudprosedyrar Oppsummering 200516

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder