Petter Andreas Steen utnevnt til Ridder av 1. klasse

Petter Andreas Steen. Foto: Øystein H. Horgmo, UiOProfessor Petter Andreas Steen ble utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden den 4. september 2014.

Han ble utnevnt på grunn av sin innsats innen norsk og internasjonal akuttmedisin. Norsk anestesiologisk forening gratulerer!

Foto: Øystein H. Horgmo, UiO.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder