Praktisk informasjon om høstmøtet 2015

Lokal arrangementskomité ledet av Torsten Eken ved Oslo Universitetssykehus har allerede gjort en formidabel jobb med Høstmøte-programmet. Et rykende ferskt program presenteres i NAForum og NAFWeb for å pirre vår nysgjerrighet. Vi håper at så mange som mulig ser verdien av faglig påfyll og allerede nå setter av tid til en Oslo-tur i uke 43. Les mer om programmet!

Høstmøtet er i år godkjent med 18 timer for spesialiteten anestesiologi.

Høstmøtet arrangeres uten deltakelse av legemiddelindustri. For å få kurset tellende som ledd i videreutdanning eller etterutdanning er det et krav fra Legeforeningen at en må delta på hele Høstmøtet.

Siden 2013 har Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin (IPAI) arrangert et faglig kveldsmøte i tilknytning til Høstmøtet. NAFstyret mener dette er et eksempel til etterfølgelse. Vi ønsker å stimulere til møtevirksomhet etter modell fra IPAI også i de andre interessegruppene, forutsatt at kveldsmøtene ikke konkurrerer med Høstmøtets øvrige program på dagtid. Kveldsmøtet bør derfor fortrinnsvis legges til onsdag kveld i høstmøteuken. De interessegruppene som ønsker det får et møterom til disposisjon. NAFstyret dekker utgifter til enkel bevertning i forhold til antall deltakere etter søknad begrenset oppad til 10.000 kr for hver interesseforening, dvs ca 150-200 kr pr deltaker. For å få støtte må det foreligge et ordentlig faglig program i forkant av møtet og møteleder må skrive et referat fra møtet for publisering i NAForum nr 4. Det er også ønskelig at powerpoint-presentasjoner/foredrag som kan være av allmenn interesse gjøres tilgjengelig på NAFweb i etterkant av møtet.

Møteleder har et selvstendig ansvar for det faglige programmet, tidspunkt for når maten skal serveres og for den tekniske avviklingen. Bestilling av mat gjøres via Inger Lise Ravnanger i Kongress & Kultur. Møteleder står fritt til å “reklamere” for sitt kveldsmøte via NAForum nr 3 eller andre kanaler. Høstmøtedeltakere melder seg på til kveldsmøte via påmeldingslenke på NAFweb. Påmelding til kveldsmøtene er bindende. Foreløpig planlegger IPAI, Interesseforening for Nevroanestesi og –intensivmedisin, Thoraxanestesi og Interessegruppe for Smertemedisin å arrangere kveldsmøter.

Mye å glede seg til med andre ord!

På vegne av NAF styret

Håkon B. Abrahamsen

Høstmøtesekretær

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder