Problemkort for anestesi

Problemkort for anestesi kan brukes f.eks. ved vanskelig intubasjon, medikamentreaksjoner/anafylaksi og andre problemer relatert til anestesi.

Kortene kan bestilles hos Fagtrykk AS:

Fagtrykk Trondheim AS
Fossegrenda 40,
7038 Trondheim.
Tlf. 73 10 18 00
fagtrykk.no
post@fagtrykk.no

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder