Revisjon av Norsk Standard for anestesi

På årets årsmøte presenteres utkast til ny Standard for anestesi i Norge for diskusjon både på årsmøtet og i etterkant. Dette utkastet har vært noen runder mellom anestesiutvalget, ALNSF og styret i NAF.

Vi viser til for øvrig til anestesiutvalgets årsrapport som kommer i NAForum om bakgrunnen for endringene.

Revisjonen foreligger som en pdf-fil til nedlasting.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder