Saksliste årsmøte 2007

Saksliste til årsmøtet 2007

Bryggen Museum,
Torsdag 25. oktober 2007 kl 1630-1830

Årsmøte.


1. Årsmøtet åpnes av leder i Norsk anestesiologisk forening, Anne Berit Guttormsen

2. Godkjenning av innkalling og saksliste

3. Valg av ordstyrer (Styret foreslår Ola Dale)

4. Valg av referent (styret foreslår sekretær i Norsk anestesiologisk forening Ulf Kongsgaard)

5. Valg av kontrollører

6. Årsmelding fra styret i NAF

7. Innkomne saker:
Fra Styret:
A. Vedtekter for NAF – godkjent i Sentralstyret 21. februar 2007

Fra Johan Ræder, Jannicke Mellin-Olsen:
B. Vårmøte i Oslo med utstilling

Fra Forskningsutvalget:
C. Forvaltning av fondene

8. Innstilling fra valgkomiteen
Valg til styret i NAF

9. Forslag til kontingent for 2007

10. Årsmelding NAF-økonomi 2007, samt forslag til budsjett 2008

11. Institutt til fremme av anestesiologisk forskning

12. Forskningsutvalget – årsmelding

13. Spesialitetskomiteen – årsmelding

14. NAForum – årsmelding

15. NAFWeb – årsmelding

16. Kvalitetsutvalget – årsmelding

17. Anestesiutvalget – årsmelding

18. Intensivutvalget – årsmelding

19. Smerteutvalget – årsmelding

20. Akuttutvalget – årsmelding

21. SSAI – årsmelding

22. UEMS- årsmelding

23. ESA-NASC-årsmelding

24. Referatsaker

25. Eventuelt

Bergen 10.09.07

For Styret
Anne Berit Guttormsen
Lede

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder