Saksliste GF 2006

Saksliste til Generalforsamling

Grand Hotell, Torsdag 26. oktober 2006, 1630-1830
Generalforsamling. De enkelte sakspapirer finner du her.

1. Generalforsamlingen åpnes av leder i Norsk anestesiologisk forening, Anne Berit Guttormsen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av ordstyrer (Styret foreslår Ola Dale)
4. Valg av referent (styret foreslår sekretær i Norsk anestesiologisk forening Ulf Kongsgaard)
5. Valg av kontrollører
6. Årsmelding fra styret i NAF
7. Innkomne saker:
Fra Styret:
A. Endring av NAFs lover: Kvalitetsutvalget rekrutterer ett medlem fra hvert av NAFs utvalg
For Styret v/leder Anne Berit Guttormsen
B. Endring av NAFs lover: NAForumredaktør og NAFweb redaktør sitter i styret
For styret v/leder Anne Berit Guttormsen
C. Endring av NAFs lover: Overføring av midler til Institutt for fremme av anestesiologisk forskning
v/kasserer Andreas Espinoza
D. Nye lover for fagmedisinske foreninger- v/sekretær Ulf Kongsgaard
Fra Harald Breivik:
E. Revidert retningslinje for Sentrale blokkader til pasienter med økt blødningsrisiko
For styret v/Lars Andersen, for komitéen v/Harald Breivik
Fra Jannicke Mellin-Olsen
F. Internasjonal støtte
8. Innstilling fra valgkomitéen
• Valg til NAFs utvalg
9. Forslag til kontingent for 2006
10. Årsmelding NAF-økonomi 2004, samt forslag til budsjett 2007
11. Institutt til fremme av anestesiologisk forskning – årsmelding
12. Forskningsutvalget – årsmelding
13. Spesialitetskomitéen – årsmelding
14. NAForum – årsmelding
15. NAFweb – årsmelding
16. Kvalitetsutvalget – årsmelding
17. Anestesiutvalget – årsmelding
18. Intensivutvalget – årsmelding
19. Smerteutvalget – årsmelding
20. Akuttutvalget – årsmelding
21. SSAI – årsmelding
22. UEMS- årsmelding
23. ESA-NASC årsmelding
24. Referatsaker
DRG og prosedyrekoder, samarbeid med SINTEF v/Johan Ræder og Torsten Eken
25. Eventuelt
Bergen 20.09.06
For Styret
Anne Berit Guttormsen, Leder

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder