Søk Stipend

Stipend 15 000 kroner

Stiftelsen til fremme av anestesiologisk forskning utlyser to forskningsstipend på hver 15 000 kroner. Søknadene vil bli vurdert av NAF sitt forskningsutvalg (FU) som leverer en innstilling til stiftelsens styre.

Målsetting: Fremme anestesiologisk forskning.

FU vil prioritere søknader som berører kjerneområdene av vårt fag; anestesi, intensivmedisin, smerte og akuttmedisin.

Søknaden skrives på søknadsblankett, med maksimalt 2 siders vedlegg. I søknaden må det fremkomme hva man konkret skal bruke pengene til. Stipend tildeles ikke som primær driftstøtte til et doktorgradsprosjekt.

Søknaden må sendes til FU innen 20. august 2014.

Søknadsblankett ligger ute på NAFweb.

Kunngjøring av stipendtildelingen skjer på høstmøtet. Søknaden sendes andreas.barrattdue@gmail.com

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder