Styret 2016-2018

Leder

Reidar Kvåle, Bergen, Haukeland universitetssjukehus

Nestleder

Oddvar Kvalsvik, Kirkenes, Kirkenes sykehus

Kasserer

Skule Mo, Trondheim, St Olavs Hospital

Medlemssekretær

Wenche Bakken Børke, Oslo, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Sekretær

Anniken Haavind, Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Høstmøtesekretær

Camilla Christin Bråthen, Elverum, Sykehuset Innlandet Divisjon Elverum-Hamar

Styremedlem

Thomas Wilson, Hammerfest, Finnmarkssykehuset klinikk Hammerfest

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder