Utlysning Stipend 2015

Stipend 15 000 kroner!

Stiftelsen til fremme av anestesiologisk forskning utlyser to forskningsstipend på hver 15 000 kroner. Søknadene vil bli vurdert av NAF sitt forskningsutvalg (FU) som leverer en innstilling til stiftelsens styre.

Målsetting: Fremme anestesiologisk forskning.

FU vil prioritere søknader som berører kjerneområdene av vårt fag; anestesi, intensivmedisin, smerte og akuttmedisin.

Søknaden skrives på søknadsblankett, med maksimalt 2 siders vedlegg. I søknaden må det fremkomme hva man konkret skal bruke pengene til. Stipend tildeles ikke som primær driftstøtte til et doktorgradsprosjekt.

Søknaden må sendes til FU innen 1. september 2015. Søknaden sendes andreas.barrattdue@gmail.com.

SØKNADSBLANKETT:

Kunngjøring av stipendtildelingen skjer på høstmøtet.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder