Valg i NAF 2014

Har du lyst å være med å påvirke norsk anestesiologi?

Valgkomiteen til Norsk anestesiologisk forening trenger forslag på kandidater til følgende utvalg:

Anestesiutvalget 3 stk
Intensivutvalget 0 stk
Akuttutvalget ?
Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget ?
Valgkomiteen 3 stk
Smerteutvalget ?

 

før årsmøtet på høstmøtet i uke 43. Vi håper på både nye og erfarne kolleger, menn og kvinner, og det er viktig at alle søyler og sykehusnivå samt andre arbeidssteder er representert. Arbeidsinnsatsen i utvalgene varierer, men vervene lar seg fint kombinere med vanlig jobb, familie og fritid.

Ta gjerne kontakt med oss i valgkomiteen hvis du er usikker, eller direkte til utvalgene for å høre om deres arbeid og behov for innsats (se adresser på NAFWeb). Still opp for faget, bli kjent med hyggelige kolleger fra andre sykehus og vær med å påvirke utviklingen!

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder