Velkommen til høstmøtet!

Rob Dyer

Høstmøtet 2009 er i gang!

Vi ønsker alle deltakere hjertelig velkommen, det er i år til sammen 260 deltakere påmeldt!

Møtet startet med åpning av Signe Søvik, nestleder i NAF. Sigurd Fasting, leder i lokal arrangementskomité fortsatte med presentasjon av program, Trondheim by og litt om St Olavs hospital.

Rob Dyer
En av foreleserne denne første dagen er Rob Dyer fra Cape Town. Foto: Lars Jacobsen

Acta-forelesning

Årets Acta-forelesning ble holdt av professor dr med

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder