Videregående respiratorbehandling

Videregående respiratorbehandling – Mechanical ventilation, beyond basic (Kursnr 29147)
http://legeforeningen.no/Community/kurskatalogen/Kurs/?coursenumber=29147

 

Målgruppe

Leger i spesialisering i anestesiologi med grunnleggende kunnskaper om og praktisk erfaring i respiratorbehandling, samt spesialister i anestesiologi som ønsker en oppdatering av sine kunnskaper.

Læringsmål

Etter at kurset er ferdig skal deltagerene ha fått en dypere forståelse av og pratiske erfaring med bruk av ulike respiratorinnstillinger ved overtrykksventilasjon (invasiv respiratorbehandling) som trykk-volum kontroll samt assistert ventiulasjon i kombinasjoner tilpasset ulike pasientgrupper. De skal også ha oppdatert kunnskap om respiratoravvenning, ventilasjontilganger og komplikasjoner til respiratorbehandling.

Også kunnskap om nyere respiratorinnstillinger som NAV (neural assisted ventilation) vil bli gjennomgått. En viktig del av kurset er også “hands-on training” på respirator og lungemodell med øvelse i mindre grupper på ulike ventilasjonsmåter tilpasset ulike pasientgrupper, spesielt astma og ARDS.

Kurset er et internasjonalt kurskonsept og vil således bli holdt på engelsk. Kurset følger et såkalt “blended learning kurs” hvor deltagerene må arbeide med stoffet på forhånd, dels på en dedikert web-side, og dels med et kurskompendium som blir distribuert 4 uker før kursstart. En on-line “pre-course test” må også gjennomføres.

 

Innhold

Før kurset: Selvstudium on-line bl.a.med videoforelesninger i tema som ikke blir forelest under kurset, samt en pre-course MCQ test. Kursboken distribueres for selvstudium før kurset.
Under kurset: Dag 1: Forelesninger (4), etterfulgt av en runde med gruppeoppgaver (tre grupper) Dag 2: Forelesninger (4) Gruppeoppgaver og skillstations (4). Post course MCQ test

Kurslitteratur

Eget kurskompendium: Mechanical Ventilation, Beyond basic

Informasjon

Dato: 26.11.15 – 27.11.15

Sted: Haukeland universitetssykehus

Antall kurstimer: 12t

Maks antall deltakere: 20

Kurseier: Den norske legeforening, Kontor for legers videre- og etterutdanning – Bergen

Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning – Bergen

Påmelding: Påmeldingsfrist 15.10.15

Kursavgift: Lege 2 900 kr, Ikke lege 5 800 kr

Avmelding: Send e-post til kurs.bergen@legeforeningen.no

Andre opplysninger: Kurset går hovedsakelig på engelsk, og en av underviserene vil også være engelsk. Deltagerene må derfor beherske engelsk rimelig godt.

Kurskomite

Hans Kr. Flaatten (Kursleder)

Anne Berit Guttormsen

Gabriele Leonie Schwarz

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder