Sammensetning av utvalget

Akuttutvalget består av:

Bård Heradstveit (leder), Bergen

Svein Vingsnes Førde

Kathrine Nergaard Aas, UNN

Magnus Lauritzen, AHUS

Per Bredmose, OUS –  bredmose@hotmail.com

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder