Sammensetning av Anestesiutvalget

Anestesiutvalget består av:

Gunnar Waage Skjeflo, leder: gwskjeflo@gmail.com

Erik Isern, StOlav,Trondheim –  Erik.Ramon.Isern@stolav.no

Atle Ulvik, Haukeland, Bergen –  atle.ulvik@helse-bergen.no

Karina Hårvig, Rikshospitalet, Oslo  – uxhrvk@ous-hf.no

Torvind Næsheim, UNN, Tromsø –  torvind.nasheim@uit.no

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder