Sammensetning av utvalget

Forskningsutvalget består av:

Jostein Hagemo (leder), OUS, Oslo

Bjørg Elvevoll, HUS, Bergen

Shirin Frisvold, UNN, Tromsø

Guro Grindheim, Rikshospitalet, Oslo

Andreas Krüger, St. Olavs Hospital, Trondheim


Utvalgets sider:

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder