Priser og stipendier

Forskningsprisen

Forskningsutvalget deler ut Forskningsprisen (NOK 30 000) til en forsker eller forskningsgruppe som har utmerket seg med publikasjoner av høy kvalitet. Prisvinneren bekjentgjøres i god tid før Høstmøtet og forplikter seg til å holde Otto Mollestads minneforelesning.

Statutter for Forskningsprisen:

 1. Forskningsprisen er p.t. på NOK 30.000,- samt en plakett med prisens navn, årstall og prisvinners navn.
 2. Prisen utdeles av Forskningsutvalgets leder under Høstmøtet. Vinneren forplikter seg til å holde Otto Mollestads minneforelesning.
 3. Prisen utdeles bare når det foreligger innstilling fra utvalget.
 4. Ved uenighet i komiteen fattes avgjørelse ved avstemning og simpelt flertall.
 5. Utvalget skal avgi begrunnet innstilling til Styret i NAF innen 1. juli hvert år.
 6. En tidligere prisvinner kan ikke tildeles prisen på nytt før det er gått minimum 5 år etter at den første prisen ble tildelt.
 7. Kandidater kan nomineres av medlemmer av NAF. Forskningsutvalget står likevel fritt til å velge kandidat selv. Nominasjonen må sendes Forskningsutvalget innen 1. juni hvert år.
 8. Prisen tildeles en forsker som har utmerket seg ved fremragende forskning.
 9. Forslag som fremmes i utvalget skal være begrunnet og dokumentert i form av:
 • Kandidatens publikasjonsvirksomhet
 • Kandidatens anseelse, status, gjennomslagskraft og betydning for eget fagmiljø. Forskningsprisen vil kunne utdeles til en kandidat som i løpet av siste året har publisert et spesielt godt og enestående arbeid.

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder