Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin (IPAI)

190412- konstitueres, tilstede anestesileger ved OUS og AHUS

Leder Wenche B Børke, Rikshospitalet
Nestleder Anders Krohg, Rikshospitalet

Interessegruppe for Pediatrisk Anestesi og Intensivmedisin er for leger som jobber med barn perioperativt og i intensivsammenheng, og er en interessegruppe under Norsk Anestesiologisk Forening (NAF).

Første møte i IPAI ble gjennomført som en satellitt til Norsk Anestesiologisk Forenings Høstmøte 2013.

Faglige foredrag ble holdt av dyktige kolleger ved flere sykehus;

1) Væskebehandling, ved Gunnar Bentsen
2) Brannskader, ved Anne Berit Guttormsen
3) Regionalanestesi til barn som vi gjør det på St. Olav, ved Erik Isern
4) Intensivbehandling, Torleiv Haugen

Dette ble etterfulgt informasjon om og deltakelse i APRICOT study, en europeisk multisenterstudie om anestesi og evt komplikasjoner hos barn. Deretter diskusjon om hvordan vi best kan få en interessegruppe til å bli faglig berikende og til nytte for flest mulig av medlemmene i NAF. Det var bred enighet om at vi ønsker å kunne fortsette å møtes i forbindelse med det årlige Høstmøte.

Det er dannet et nytt styre for å få en bred forankring med interesserte fra forskjellige sykehus.

Wenche Bakken Børke, OUS Rikshospitalet
Ingrid Marie Drage, OUS Ullevål
Erik Isern, St Olav
Atle Ulvik, Haukeland Sykehus
Unni Charlotte Ytterdahl Bergland, Stavanger Universitetssykehus
Ole Fredrik Lund, Fredrikstad
Signe Søvik, AHUS
Bjørn Anders Kroken, Tromsø

Neste møte planlegges onsdag 22. oktober 2014, som kveldsmøte under NAF’s Høstmøte i Bergen. Se høstmøteprogram.

Tema

1) Vanskelig luftvei hos barn,

2) Lokalanestesi-intox;

3) Sedasjon på intensiv;

4) Larynxspasme, er det farlig? Hva, hvis og hvordan,

For kontakt, mail barneanestesi@nafweb.no

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder