Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget

Pasientsikkerhets- og kvalitetsutvalget består av:

Guttorm Brattebø (leder), Haukeland; guttorm.brattebo@helse-bergen.no

Sigurd Fasting, St Olavs Hospital; sigurd.fasting@stolav.no

Jannicke Mellin-Olsen, Sykehuset Vestre Viken; jannicke@mellin.no

Ewa Gawecka, Rikshospitalet; ewag11@hotmail.com

 

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder