Smerteutvalget

Smerteutvalget består av:

Pascal Löhr, SUS, Stavanger

Aslak Johansen, UNN, Tromsø

Augstein Svedal, St Olavs hospital, Trondheim

Anne Gina Berntsen, OUS (UNN)

Audun Stubhaug, Rikshospitalet, Oslo

 

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder