Anestesiutvalget

Sammensetning av Anestesiutvalget

Anestesiutvalget består av: Gunnar Waage Skjeflo, leder: gwskjeflo@gmail.com Erik Isern, StOlav,Trondheim -  Erik.Ramon.Isern@stolav.no Atle Ulvik, Haukeland, Bergen -  atle.ulvik@helse-bergen.no Karina Hårvig, Rikshospitalet, Oslo  - uxhrvk@ous-hf.no Torvind Næsheim, UNN, Tromsø -  torvind.nasheim@uit.no

Norsk standard for anestesi 2016

Her er Norsk standard for anestesi, som vedtatt på Årsmøtet. Last ned her!

Gassemboli ved hysteroskopisk kirurgi

Helsedirektoratet har utarbeidet et notat om dette som finnes ved å klikke her!

Foreløpig ingen kommentarer

Legg igjen en kommentar

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder