Forskningsutvalget

Her finner du informasjon om og fra Forskningsutvalget i NAF.

Abstrakt til høstmøtet

Frist for innsendelse av abstrakt til årets høstmøte er 1. September 2018. Vi oppfordrer assistentleger, overleger, forskere og ikke minst alle stipendiater til å sende inn abstrakt. Høstmøtearrangøren har satt opp sesjoner for de frie foredragene og i utgangspunktet vil alle som får sitt abstrakt akseptert, få fremføre sin presentasjon muntlig.Høstmøtet er vår viktigste møteplass […]

Forskningsstipend 2017

Instituttet Til Fremme Av Anestesiologisk Forskning utlyser ett til to forskningsstipender på totalt kr. 30.000,-. Søk innen 1. September! Instituttet har som formål å gi støtte til forskning i det medisinske fagfeltet anestesi. Dette kan for eksempel være i form av stipend til reiser til nasjonale og internasjonale kongresser, til utstyr som er nødvendig for […]

Sammensetning av utvalget

Forskningsutvalget består av: Jostein Hagemo (leder), OUS, Oslo Bjørg Elvevoll, HUS, Bergen Shirin Frisvold, UNN, Tromsø Guro Grindheim, Rikshospitalet, Oslo Andreas Krüger, St. Olavs Hospital, Trondheim Utvalgets sider: Abstrakt til høstmøtet Priser og stipendier Tidligere prisvinnere

NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris for 2017 tildeles Anne Berit Guttormsen. Prisen ble utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Tidligere prisvinnere

I 2004 ble det vedtatt å avvikle tidligere utdelte priser (Baxter- og Astra-prisene)  og i stedet opprette NAFs ærespris  (kriterier for NAFs ærespris). Kronologisk liste over de som har fått prisene : NAFs ærespris 2017 Anne Berit Guttormsen 2015 Mads Gilbert 2013 Hans Flaatten 2011 Kristian Lexow 2009 Jannicke Mellin-Olsen 2007 Sven Erik Gisvold 2005 Torben Wisborg og Guttorm […]

Priser og stipendier

Forskningsprisen Forskningsutvalget deler ut Forskningsprisen (NOK 30 000) til en forsker eller forskningsgruppe som har utmerket seg med publikasjoner av høy kvalitet. Prisvinneren bekjentgjøres i god tid før Høstmøtet og forplikter seg til å holde Otto Mollestads minneforelesning. Statutter for Forskningsprisen: Forskningsprisen er p.t. på NOK 30.000,- samt en plakett med prisens navn, årstall og […]

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder