Vårmøtet 2008

Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) har etter vedtak på årsmøtet i 2007 bestemt seg for å arrangere et

“Anestesiologisk vårmøte med utstilling”

på Clarion Airport Hotel Gardermoen, torsdag 10. april og fredag 11. april 2008.

Dette skal være et møte der NAF-medlemmer og andre interesserte kan høre aktuelle oppdateringsforedrag fra norske eksperter, samtidig som man kan besøke en bredt anlagt utstilling med nesten alle aktuelle leverandører av anestesiologisk utstyr, medikamenter og hjelpemidler.

 

NAF Vårmøte: Dag 1 – torsdag 10. april 2008

10.00 – 12.00: Når sekundene teller… (møteleder: Johan Ræder)

10.00 – 10.15: Registrering, kaffe, velkommen!

10.15 – 11.30: Får ikke intubert eller ventilert: Hvilke nye algoritmer og hjelpemidler finnes?
Carl Eivind Bjerkelund, Per Christensen, Petter Aadahl.

11.30 – 12.00: Teamtrening ved skademottak: Simulatorsenter med realistisk simulator eller lokal trening med gamle dukker?
Torben Wisborg

12.00 – 13.30: Lunsj og utstilling

13.30 – 14.45: Smerte (møteleder: Johan Ræder)

Postoperativ smerte: Klinisk bruk av ny forskning.
Audun Stubhaug

Retningslinjer og regler for behandling av kronisk smerte: Gamle og nye analgetika.
Petter Borchgrevink

14.45 – 16.30: Kaffe og utstilling.

13.00 – 14.30: Parallellsesjon I: Vanskelig luftvei – Praktiske trening i perkutan tracheostomi m/fiberoptisk veiledning
Carl Eivind Bjerkelund, Per Christensen, Petter Aadahl.

15.00 – 16.30: Parallellsesjon II: Vanskelig luftvei – Praktisk bronkoskopi i anestesiologisk hverdag
Carl Eivind Bjerkelund, Per Christensen, Petter Aadahl.

16.30 – 18.15: Anestesi (møteleder: Jannicke Mellin-Olsen)

Forbedret recovery og rekonvalesens ved fokus på hele det perioperative forløp:
ERAS (enhanced recovery after surgery) – keiserens nye klær eller reelt fremskritt?
Kristoffer Lassen

TCI – Target Control Infusion eller Totally Confused Induction?
Kan vi rydde opp i en vrimmel av modeller?
Johan Ræder

Perioperativ væske- og elektrolyttbehandling: Står gamle dogmer for fall?
Bård Ingvaldsen

19.30 Festmiddag

NAF Vårmøte: Dag 2 – fredag 11. april 2008

08.30 – 09.45: Akuttmedisin (Møteleder: Anne Berit Guttormsen)

Hva sier nyeste forskning om optimal hjerte-lunge redning?
Kjetil Sunde

Kan vi transportere denne pasienten? Kriterier og praktisk opplegg.
Liv Berit Stenseth

09.45 – 10.30: Kaffe, frukt og utstilling.

10.30 – 12.15: Intensivmedisin: (Møteleder: Jannicke Mellin-Olsen)

Hvordan orientere seg i vrimmelen av moderne respiratorinnstilliger?
Hans Flaatten

Hvordan skal vi velge riktige vasoaktive medikamenter hos ustabile, kritisk syke pasienter?(…og har vi optimal preload?)
Helge Opdahl

Uten mat og drikke…
Kritisk blikk på ernæring av intensivpasienten
Anne Berit Guttormsen

12.15 – 13.30 Lunsj

13.30 – 15.15: Fremtiden: (møteleder: Anne Berit Guttormsen)

Klarer vi å måle anestesidybde og bruke autopilot innen fremtidens anestesi?
Siv Høymork

Kan vi forutsi smerteopplevelse og anagetikas effekt ut fra kjønn, gener eller andre risikofaktorer?
Pål Klepstad

Hvordan gjenkjenne og behandle partydop-intoks – de nye rusmidlene?
Dag Jacobsen


Priser:

Kursavgift (refunderes ved oppmøte): kr 200,-
Ønsker å delta på Parallellsesjon I og II (20 deltakere): kr 200,-
Lunsj og kaffe 10. april: kr 545,
Lunsj og kaffe 11. april: kr 545,-
Festmiddag 10. april: kr 750,-
Overnatting Clarion Hotel Oslo Airport

  • Enkeltrom per person inklusiv frokost: kr 1100,-
  • Dobbeltrom per person inklusiv frokost: kr 660,-

Velkommen skal du v�re!

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder