Dokumenter

Icon
Norsk standard for anestesi 2016

Norsk-Standard-for-anestesi-2016

Icon
Reiseregning for reiser på NAF sin regning

Reiseregning for å få dekket utgifter fra NAF.

Sendes elektronisk til kasserer@nafweb.no - alle bilag sendes som pdf

Frist; så raskt som mulig, senest 3 måneder etter avsluttet oppdrag!!

 

Icon
Skjema for laboratorieprøver ved anafylaktisk reaksjon på anestesimidler (NYTT)
Icon
Revisjon Norsk Standard for anestesi - Høring
Icon
Tiltak ved uønskede hendelser Sykehuset i Vestfold
Icon
Registrering av uønskede hendelser OUS
Icon
Søknadsskjema Institutt til fremme for anestesiologisk forskning
Icon
Retningslinjer for intensivvirksomhet 2014
Icon
Veileder ved pasientulykker