Dokumenter

Icon
Norsk standard for anestesi 2016

Norsk-Standard-for-anestesi-2016

Icon
Reiseregning for reiser på NAF sin regning

Reiseregning for å få dekket utgifter fra NAF.

Sendes elektronisk til kasserer@nafweb.no - alle bilag sendes som pdf

Frist; så raskt som mulig, senest 3 måneder etter avsluttet oppdrag!!

 

Icon
Skjema for laboratorieprøver ved anafylaktisk reaksjon på anestesimidler (NYTT)
Icon
Revisjon Norsk Standard for anestesi - Høring
Icon
Tiltak ved uønskede hendelser Sykehuset i Vestfold
Icon
Registrering av uønskede hendelser OUS
Icon
Søknadsskjema Institutt til fremme for anestesiologisk forskning
Icon
Retningslinjer for intensivvirksomhet 2014
Icon
Veileder ved pasientulykker

Siste NAForum

Redaktør av NAForum er Anne Berit Guttormsen

Standarder