NAForum 1 – 17 er klart!

NAForum 1 – 17 er klart!

NAForum kan nå lastes ned!

NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris 2017

NAFs ærespris tildeles et medlem av NAF med stor innsats og/eller fremragende arbeid innen det anestesiologiske fagområdet. Prisen er på kr. 20 000,- og deles ut hvert annet år (oddetall) på årsmøtet. NAF utlyser herved innspill til kandidater til NAFs ærespris. Les statuttene for NAFs ærespris.

Ekstrakontingent 2017

Ekstrakontingent 2017

Styret vil informere alle medlemmer om at det også for 2017 ble vedtatt ekstrakontingent på kr 250. Dette på grunn av et stort budsjettunderskudd . 

Norsk standard for anestesi 2016

Norsk standard for anestesi 2016

Her er Norsk standard for anestesi, som vedtatt på Årsmøtet. Last ned her!

SSAI-kongressen 2017

SSAI-kongressen 2017

Neste år er det SSAI-kongress, den holdes i Malmø 6.-8. September. Kongressen finnes her

Opioider – nytt regelverk fra 1...

Opioider – nytt regelverk fra 1. oktober 2016

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegene fra 1. oktober 2016 kan søke om opioider ved kroniske sterke smerter. Dette er begrenset til ikke-maligne smertetilstander og gjelder døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand. Ved uavklarte smertetilstander og ved behov for høyere dosering, vil det være krav til at søknaden kommer […]

Ny sepsisdefinisjon

Ny sepsisdefinisjon

NAF gir sin tilslutning til de nye definisjonene av sepsis og septisk sjokk (Sepsis 3).