Hender som holder laryngoskop

NAFWeb

NAFWeb er hjemmesiden til Norsk anestesiologisk forening. Det er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening, og er for medlemmer som er anestesileger.

På NAFWeb vil du finne aktuelle nyheter og informasjon for anestesifaget generelt og for leger spesielt.