NAForum 3 -17 er her!

NAForum 3 -17 er her!

Ta med den trykte versjonen  til Høstmøtet! Det blir ikke trykket program ut over det som står i dette nummeret, oppdateringer og endringer vil finnes i den elektroniske versjonen på denne siden.  

Nyeste versjon av Høstmøteprogrammet

Nyeste versjon av Høstmøteprogrammet

Nyeste versjon (19.oktober) kan leses her!

Simwars!

Simwars!

Høstmøtet påmelding og program.

Høstmøtet påmelding og program.

Kjære anestesikollegaer! Onsdag 25.10 til fredag 27.10 i uke 43 arrangeres høstmøtet på Soria Moria. Oppdatert høstmøteprogram og program for kveldssesjonene, inkludert ECMO-møtet  kan nå leses her

Program til ledersamling

Programmet er nå klart, kan sees her Påmelding er samme som til høstmøtet.

Norsk standard for anestesi 2016

Norsk standard for anestesi 2016

Her er Norsk standard for anestesi, som vedtatt på Årsmøtet. Last ned her!

Ny sepsisdefinisjon

Ny sepsisdefinisjon

NAF gir sin tilslutning til de nye definisjonene av sepsis og septisk sjokk (Sepsis 3).