Ekstrakontingent 2017

Ekstrakontingent 2017

Styret vil informere alle medlemmer om at det også for 2017 ble vedtatt ekstrakontingent på kr 250. Dette på grunn av et stort budsjettunderskudd . 

Referat fra Årsmøtet

Referat fra Årsmøtet

Referat fra Årsmøtet er nå tilgjengelig her. 

Norsk standard for anestesi

Norsk standard for anestesi

Her er Norsk standard for anestesi, som vedtatt på Årsmøtet. Last ned her!

SSAI-kongressen 2017

SSAI-kongressen 2017

Neste år er det SSAI-kongress, den holdes i Malmø 6.-8. September. SSAI sine sider er her.

Opioider – nytt regelverk fra 1...

Opioider – nytt regelverk fra 1. oktober 2016

Helsedirektoratet har besluttet at fastlegene fra 1. oktober 2016 kan søke om opioider ved kroniske sterke smerter. Dette er begrenset til ikke-maligne smertetilstander og gjelder døgndoser opp til 100 mg orale morfinekvivalenter til pasienter med en avklart smertetilstand. Ved uavklarte smertetilstander og ved behov for høyere dosering, vil det være krav til at søknaden kommer […]

Ny sepsisdefinisjon

Ny sepsisdefinisjon

NAF gir sin tilslutning til de nye definisjonene av sepsis og septisk sjokk (Sepsis 3).

Oppdatert: Blodprøveskjema til NARA-p...

Oppdatert: Blodprøveskjema til NARA-prøver (Anafylaksi)

Det foreligger et oppdatert skjema for bruk ved anafylaksiutredning – se NARA-siden