Hender som holder laryngoskop

NAFWeb

NAFWeb er hjemmesiden til Norsk anestesiologisk forening. Det er en fagmedisinsk forening under Den norske legeforening, og er for medlemmer som er anestesileger.

På NAFWeb vil du finne aktuelle nyheter og informasjon for anestesifaget generelt og for leger spesielt.

Siste nytt på NAFWeb

NAForum 36(4) 2023

Årets siste NAForum

  6. desember 2023

Årets siste NAForum er rykende ferskt og klart for nedlasting.

Hans Flaatten

Utnevnelse av æresmedlem

 26. oktober 2023

Hans Kristian Flaatten ved Haukeland univsersitetssjukehus ble utnevnt til æresmedlem i Norsk anestesiologisk forening for sin mangeårige innsats innen intensivmedisin og utdanning.

Søren Pischke

NAFs ærespris 2023

 26. oktober 2023

NAFs ærespris 2023 ble tildelt Søren Erik Pischke fra Oslo universitetssykehus. Prisen be utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Standard for anestesi ett skritt nærmere

Standard for anestesi ett skritt nærmere

 26. oktober 2023

NAFs årsmøte stemte i dag for å endre Standard for anestesi i henhold til det som var meldt inn til årsmøtet.

Theresa Olasveengen

Forskningsprisen 2023

 26. oktober 2023

Forskningsprisen 2023 tildeles Theresa M. Olasveengen ved Universitetssykehuset i Oslo.

Stiliserte ikoner av ulike profesjoner

Profesjonsspesifikke møter under høstmøtet

 23. oktober 2023

Onsdag 25. oktober er det satt av tid og rom for profesjonsspesifikke møter (kveldsmøter) i forbindelse med høstmøtet.