Nyheter

Hans Flaatten

Utnevnelse av æresmedlem

 26. oktober 2023

Hans Kristian Flaatten ved Haukeland univsersitetssjukehus ble utnevnt til æresmedlem i Norsk anestesiologisk forening for sin mangeårige innsats innen intensivmedisin og utdanning.

Søren Pischke

NAFs ærespris 2023

 26. oktober 2023

NAFs ærespris 2023 ble tildelt Søren Erik Pischke fra Oslo universitetssykehus. Prisen be utdelt under festmiddagen på høstmøtet.

Standard for anestesi ett skritt nærmere

Standard for anestesi ett skritt nærmere

 26. oktober 2023

NAFs årsmøte stemte i dag for å endre Standard for anestesi i henhold til det som var meldt inn til årsmøtet.

Theresa Olasveengen

Forskningsprisen 2023

 26. oktober 2023

Forskningsprisen 2023 tildeles Theresa M. Olasveengen ved Universitetssykehuset i Oslo.

Stiliserte ikoner av ulike profesjoner

Profesjonsspesifikke møter under høstmøtet

 23. oktober 2023

Onsdag 25. oktober er det satt av tid og rom for profesjonsspesifikke møter (kveldsmøter) i forbindelse med høstmøtet.

Tegnede mennesker med bøker

Disse møter du på høstmøtet

 12. oktober 2023

Lokal arrangementskomite har jobbet med å samle noen av de beste foreleserne fra inn- og utland til å guide oss på veien til kunnskap. Les mer om dem!

Treblokker som diskuterer budsjett

Årsmøteinnkalling

 12. oktober 2023

Årsmøteinnkalling er sendt til alle medlemmer per e-post, men du kan også laste ned fra NAFWeb.

Presentasjon med flip-over

Informasjon til deg som skal holde innlegg på Høstmøtet

 10. oktober 2023

NAForum 36(3) 2023

NAForum 36(3) 2023

  6. oktober 2023

WCA 2024

Verdenskongressen (WCA) 2024

 29. september 2023

Verdenskongressen i anestesi arrangeres hvert fjerde år. Det er nå på tide å sende inn ditt abstrakt.