Nyheter

Norsk standard for anestesi

Revisjon av Standard for anestesi

 20. mai 2022

Norsk standard for Anestesi (NSA) ble utarbeidet første gang i 1991. Revisjoner ble utført i 1994, 1998, 2005, 2010, 2016 og nå sist i 2022 (høringsdokumentet).

Frist for early bird SSAI 2022

Frist for early bird SSAI 2022

 27. april 2022

We expect the SSAI Congress in Oslo 2022 to be a long-awaited opportunity to physically meet, mingle and discuss our latest achievements within the international community of anesthesiologists and intensivists. Check www.SSAI2022.com for more information.

Underutvalg i NAF

Underutvalg i NAF

 25. april 2022

Alle utvalgene i Norsk anestesiologisk forening skal velges under årsmøte, og det er fortsatt mulighet til å melde sin interesse for å bli med i ett av utvalgene; Anestesi-, Intensiv-, Akutt-, Smerte-, Forskning- og Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget.

SSAI-kongressen 2022

SSAI-kongressen 2022

 21. februar 2022

Offentlige uttalelser

 10. februar 2022

NAF har utarbeidet en ny side under Dokumenter der vi legger ut høringsuttalelser og andre offentlige uttalelser som NAF har avgitt.

Norsk standard for anestesi

Arbeid med ny standard

  4. februar 2022

På årsmøtet i 2021 ble det vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe med utspring i Anestesiutvalget, som skal utarbeide et revidert forslag til Standard for anestesi i Norge.

Still til valg!

Still til valg!

  3. august 2021

Til høsten er det valg av nytt styre i NAF. Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen!

SSAI Webinar om Covid

SSAI Webinar om Covid

  3. august 2021

Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) have arranged biannual conferences for many years, and the next one was planned to take place in Oslo June 16th – 18th 2021. Due to the COVID pandemic this congress has been postponed for one year and will take place in Oslo June 8th – 10th 2022.

Abstrakt til høstmøtet 2021

 31. mai 2021

Forskningsutvalget har publisert informasjon omkring abstrakt til høstmøtet.

Webinar obstetrisk anestesi oktober 2020

 26. oktober 2020