Lederseminaret 2023

Styret i NAF har gleden av å invitere til lederseminar tirsdag 24. oktober på Grand Hotel Terminus, dagen før Norsk anestesiologisk høstmøte 2023 starter. 

Vi har satt sammen et variert program med relevante tema for ledere på alle nivå og for både små og store anestesiavdelinger.

Første del av dagen tar vi opp noen vanskelige tema med rus- og legemiddelmisbruk blant anestesileger, den alvorlige hendelsen med en pasient, og hvordan de ytre rammene for sykehusene og helsetjenesten påvirker oss. Forelesere vil være Ulf Kongsgaard, Knut Erling Juul-Hansen, Sigurd Fasting og Anne-Karin Rime. 

Etter lunsj tar vi for oss lederperspektivet når det er utfordringer i en klinikk, videre hvordan man sikrer medisinsk faglig kompetanse i ledelsen, og til slutt hvordan tillitsvalgte spiller en sentral rolle i avdelingene og på sykehusene. Forelesere vil være Trine Olsen, Annamaria Forsmark og Marie Skontorp.

Se programmet for lederseminaret!