Still til valg!

Vil du være med å påvirke? Meld deg til styret i NAF!

Til høsten er det valg av nytt styre i NAF.

Er du interessert? Ta kontakt med valgkomiteen v/